Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych
09.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami pn.:
"Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku
szkoły Zespołu Szkól Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim".
01.06.2017 więcej
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty
30.05.2017 więcej
Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert
18.05.2017 więcej
Zmiana treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ „Modernizacja instalacji elektrycznej i
teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Mińsku Mazowieckim”
09.05.2017 więcej